เฟอร์นิเจอร์รูปแบบหิ้งพระดีไซน์ใหม่

ปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์มีการออกแบบใหม่ๆมาให้เลือกซื้ออยู่เสมอ การที่เฟอร์นิเจอร์มีรูปแบบให้เราเลือกมากทำใ้ห้เราสามารถแต่งห้องได้หลายรูปแบบ เฟอร์ินิเจอร์ดีๆจะเราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบ สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเนื้อที่จำกัดของบ้านต้องเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถประหยัดเนื้อที่ได้ดีจะดีกว่า เวลาที่เราจะจัดวางหิ้งพระเลยต้องคิดดูให้ดีๆว่าวางไปแล้วเหมาะสม ปัจจุบันถึงมีคนคิดค้นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเก็บพระพุทธรูปได้โดยประหยัดเนื้อที่และยังได้ความสวยงามอีกด้วยนับว่าเป็นอีกทางเลือกที่ดีมากๆสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย การจัดวางตำแหน่งพระถืือว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะคนไทยเชื่อถือเรื่องโชคลางด้วยถ้าวางตำแหน่งดีจะถือเป็นเรื่องมงคลและทำให้โชคดี

 

การเลือกตำแหน่งและทิศที่วางเลยมีความสำคัญสำหรับคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณทิศที่คนไทยนิยมตั้งหิ้งพระคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือไม่ก็ทิศตะวันออก ส่วนทิศที่ไม่นิยมเลยคือทิศตะวันตกเพราะถือว่าเป็นทิศที่เป็นอัปมงคล ทิศของคนตาย แต่ในบางครั้งด้วยข้อจำกัดบางประการที่ทำให้เราไม่สามารถวางตำแหน่งได้ตามที่ต้องการเสมอไปเราอาจหาทิศอื่นแทนได้แต่ไม่ควรเลือกทิศตะวันตก เรื่องเนื้อที่ก็เป็นอีกเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้

 

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>